top of page

Diensten van Claessen Advies & Training

Ontdek onze expertise

Business Meeting
Op het bord schrijven
Business Meeting

Projectbegeleiding

Het ondersteunen en begeleiden van projecten mét bewonersparticipatie van het idee tot het beheer.

Enkele voorbeelden zijn:

 • Eerste aanleg of renovatie speel-, beweeg- en ontmoetingsplekken in de buitenruimte.

 • Nieuw- of verbouw en inrichting van multifunctionele accommodaties.

Trainingen

Het voorbereiden en verzorgen van digitale en fysieke trainingen. Trainingen zijn gericht op de persoonlijke ontwikkeling van vrijwilligers en zijn altijd maatwerk: de inhoud wordt afgestemd op de behoefte van de organisatie.

Enkele voorbeelden zijn:

 • Training In Veilige Handen: 

  Als organisatie zorgdragen voor de sociale veiligheid en het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.

 • Training Vinden & binden van vrijwilligers.

 • Trainingen op het gebied van veiligheid.

Advies

Het adviseren op het gebied van:
-> Het (re)organiseren van een vrijwilligersorganisatie.
-> Veiligheid binnen een vrijwilligersorganisatie, zoals Arbo of het aanvragen van gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) .
-> Financiële en juridische vragen.

Vrijwilligerswerk 

 • Het formuleren en uitvoeren van vrijwilligersbeleid.

Speel-, beweeg- en ontmoetingsplekken in de buitenruimte

 • Formuleren en uitvoeren van gemeentelijk speelruimtebeleid.

 • Het Warenwetbesluit Attractie en speeltoestellen (WAS).

Multifunctionele accommodaties

 • Het verduurzamen van de accommodatie 

 • De vitaliteit van de organisatie

bottom of page