Ons portfolio

Claessen Advies & Training levert diensten aan verschillende bedrijven. Bij elk project dat we ondernemen is onze belangrijkste doelstelling om goed contact te leggen met inwoners en belanghebbenden, zodat we hun belangrijkste behoeften en doelen echt begrijpen. Hieronder staan een paar voorbeelden van het werk dat we hebben gedaan - neem een kijkje en neem contact met ons op voor meer informatie.

Inspiratie Festijn '22

We gaan a𝗅𝗅𝖾 𝖻𝖾𝗅𝖺𝗇𝗀𝗁𝖾𝖻𝖻𝖾𝗇𝖽𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝗀𝖾𝗆𝖾𝖾𝗇𝗌𝖼𝗁𝖺𝗉𝗌𝗁𝗎𝗂𝗓𝖾𝗇 𝗲𝗿𝗲𝗻! 𝖨𝗇𝗌𝗉𝗂𝗋𝗲𝗿𝗲𝗻, 𝗂𝗇𝖿𝗈𝗋𝗆𝗲𝗿𝗲𝗻 𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝖾𝗅𝗄𝖺𝖺𝗋 𝗅𝗲𝗿𝗲𝗻! 

VKKL ondersteunt initiatieven van bewoners ter behoud of verbetering van de vitaliteit van dorpen en buurten in Limburg. Dit doen we door activering, advisering en belangen behartigen. Daarom vindt dit jaar het allereerste VKKL Inspiratie Festijn! plaats op zaterdag 2 juli in St. Joost.

 

𝗩𝗼𝗼𝗿 𝘄𝗶𝗲
𝖨𝖾𝖽𝖾𝗋𝖾𝖾𝗇 𝖽𝗂𝖾 𝖻𝖾𝗅𝖺𝗇𝗀 𝗁𝖾𝖾𝖿𝗍 𝖻𝗂𝗃 𝖾𝖾𝗇 𝗀𝖾𝗆𝖾𝖾𝗇𝗌𝖼𝗁𝖺𝗉𝗌𝗁𝗎𝗂𝗌 𝖽𝗎𝗌 𝖽𝖾 𝖻𝖾𝗁𝖾𝖾𝗋𝖽𝖾𝗋𝗌, 𝖻𝖾𝗌𝗍𝗎𝗎𝗋𝖽𝖾𝗋𝗌, 𝗏𝗋𝗂𝗃𝗐𝗂𝗅𝗅𝗂𝗀𝖾𝗋𝗌, 𝗀𝖾𝖻𝗋𝗎𝗂𝗄𝖾𝗋𝗌, 𝖺𝗆𝖻𝗍𝖾𝗇𝖺𝗋𝖾𝗇, 𝖻𝖾𝗅𝖾𝗂𝖽𝗌𝗆𝖾𝖽𝖾𝗐𝖾𝗋𝗄𝖾𝗋𝗌, 𝖺𝗅𝗌 𝗈𝗈𝗄 𝖽𝖾 (𝗌𝗍𝖺𝗋𝗍𝖾𝗇𝖽𝖾) 𝖻𝖾𝗐𝗈𝗇𝖾𝗋𝗌𝗂𝗇𝗂𝗍𝗂𝖺𝗍𝗂𝖾𝗏𝖾𝗇!

 

𝗚𝗿𝗮𝘁𝗶𝘀 𝗮𝗮𝗻𝗺𝗲𝗹𝗱𝗲𝗻 𝘃𝗶𝗮
https://forms.gle/ciK8cz5MekmaCAtVA

273511382_4714286115320640_2205145718420020040_n.jpg
geld.jpg

Geldinzamelingsacties '22

Vrijwilligers inspireren met geldinzamelingsacties

Jeugdwerk Limburg focust zich op wat de vrijwilligers kunnen bijdragen aan financieel toegankelijk houden van jeugdactiviteiten en daarmee ook het financieel gezonder maken van de organisatie. 

Plannen of ideeën voor geldinzamelingsacties? Inspireer andere organisaties en deel jullie plan! Stuur jullie opzet naar info@jeugdwerklimburg.nl en op 28 maart tijdens de start van de Week van het Geld  publiceren we alle ideeën op onze website!

Verantwoord verduurzamen voor Multifunctionele Accommodatie (MFA's) '22

Vrijwilligers informeren hoe ze de accommodatie kunnen verduurzamen

Wij maken samen met gemeenschapshuizen de verduurzamingsmogelijkheden 
inzichtelijk. Verder brengen we in kaart wie eigenaar is, omdat deze situaties het verduurzaming complex kunnen maken. Een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel is belangrijk.

20210915 Verantwoord Verduurzamen rol adviseurs.jpg
montfort.jpg

Speelvoorzieningen Montfort '22

Inwoners willen graag dat er meer 'te doen' is voor de jeugd

Adviseren bij het opzetten van de  organisatie en procesbegeleiding op het gebied van het plan van eisen/wensen (inspraak en participatie van de doelgroepen), schrijven van het projectplan, ontwerp, financiering en realisatie.

Speeltuin en dierenpark Het Chrysantenveld Geleen '22

Optuigen organisatie

Advisering bij het opzetten van een organisatiestructuur en het werven van vrijwilligers.

Chrysantenveld.jpg
wbtr+sheet.jpg

WBTR stappenplan '21

Vrijwilligers duidelijkheid geven over de WBTR

Maken van een stappenplan in begrijpelijke taal over de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Jeugdvoorziening Roosteren '21

Jeugd wil graag een skatevoorziening

Adviseren bij het opzetten van de  organisatie en procesbegeleiding op het gebied van: plan van eisen/wensen (inspraak en participatie doelgroep), ontwerp, financiering en realisatie.

roosteren.jpg
Geen+financiële+drempel+voor+deelname.jpg

Overzicht landelijke fondsen '21

Jeugdwerkorganisaties informeren over de financiële mogelijkheden voor ouders/verzorgers

Jeugdwerk Limburg vindt dat élk kind samen met leeftijdsgenootjes moet kunnen deelnemen aan activiteiten en maakt zich hier sterk voor. Entree en deelnemersbijdrage mag hiervoor geen belemmering zijn.


Wat kunnen jeugdwerkorganisaties doen én waar kunnen zij als organisatie een beroep op doen?

Gemeenschapshuis Baekerhoes Maasbracht-Beek '21

Het bestuur wil graag een vernieuwde website

Opzetten van een nieuwe website voor gemeenschapshuis Baekershoes

beaker.jpg
Geef+(weer)+kleur+aan+je+activiteiten.jpg

Geef (weer) kleur aan je activiteiten '21

Vrijwilligersorganisaties informeren over de mogelijkheden bij het organiseren van activiteiten ook mét corona

Het doel van dit project is dat vrijwilligersorganisaties toegankelijke en variërende activiteiten aanbieden. Toegankelijk voor zowel deelnemers als vrijwilligers; geld, afkomst of religie mogen geen drempel vormen. Een gevarieerd aanbod van kunst, drama, natuur en creatieve activiteiten.

Volkstuinvereniging Lindenheuvel '21

Optuigen organisatie

Advisering bij het opzetten van een organisatiestructuur en het werven van vrijwilligers

volkstuin.jpg
bivakadressen.png

Kamp- en bivakadressen database '21

Een database voor vrijwilligers die op zoek zijn naar een geschikte bivak- of kampaccommodatie

Organisaties kunnen op we website zoeken middels een zoekmachine en filteren met filterfuncties, zoals afstand vanaf jouw postcode, het aantal personen en de maximaal prijs per persoon per nacht. Daarnaast kunnen organisaties (maximaal 3) accommodaties met elkaar vergelijken. Ook worden de accommodaties weergegeven op een landkaart.

Speeltuin Thienbunder Sittard '20

Versterken van het bestuur

Advisering bij het opzetten van een organisatiestructuur en het werven van vrijwilligers

thienbudner.jpg
190331+Bronzen+Pit+De+Annendaal.png

Renovatie gemeenschapshuis De Annendaal Maria Hoop '19

Het gemeenschapshuis renoveren zodat het weer voldoet aan de behoefte van nu

Advisering op het gebied van versterken van het bestuur. Daarnaast projectbegeleiding op het gebied van: plan van eisen en wensen, ontwerp, participatie van verenigingen en inwoners, financiering en realisatie.

Onderzoek bij De Spil Maasbracht '19

Gemeente zou graag meer verbinding zien tussen het maatschappelijk en commerciële gedeelte van De Spil

Onderzoek naar wat de gebruikers en de gemeente kunnen bijdragen aan de maatschappelijke functie van De Spil.

de spil.jpg
voorblad.jpg

Veiligheidswerkmap actualiseren '19

Vrijwilligers een handvat bieden op het gebied van veiligheid

In de dagelijkse praktijk zijn veel jeugdwerkorganisaties zowel bewust als onbewust bezig met het thema veiligheid. Zij proberen een zo veilig mogelijke omgeving te creëren voor zowel deelnemers aan activiteiten als voor de eigen vrijwilligers.

Skatebaan Echt '19

Jeugd wil graag een skatebaan

Adviseren bij het opzetten van de  organisatie en procesbegeleiding op het gebied van: plan van eisen/wensen (inspraak en participatie doelgroep), ontwerp, financiering en realisatie.

75543494_2531108846958680_2392044729421266944_n.jpg
Maria hoop.jpg

Realisatie van een viertal speelplekken in Maria Hoop '19

Inwoners willen meer speelvoorzieningen voor de jeugd

Projectbegeleiding van idee tot beheer.

Dierenpark & Kinderboerderij 't Hertenspoor in Echt Hertenspoor Echt '18

Vrijwilligers zijn zoekende naar financieringsmogelijkheden voor de renovatie

Projectbegeleiding van ontwerp tot realisatie, in het bijzonder de speelplek.

IMG-20150330-WA0002.jpg
belevingspark.jpg

Belevingspark St. Joost '18

Inwoners willen meer speel- en ontmoetingsplekken

Projectbegeleiding van idee tot beheer.

Gemeenschapshuis Baekerhoes Maasbracht-Beek '17

Vrijwilligers zijn zoekende naar financieringsmogelijkheden voor de renovatie

Advisering bij de financiering van de verbouwing en inrichting van het gemeenschapshuis en ondersteuning bij het werven van subsidies en fondsen.

beaker.jpg
speeltuin-De-Roetsj-0021.jpg

Speeltuin De Roetsj in Sittard '17

Nieuwe penningmeester is zoekende hoe hij de functie het beste kan invullen

Het opzetten van een bedrijfsmatig financieel beheersysteem en het beantwoorden van vragen

Speeltuin Miranaburg in Geleen '15

Nieuwe penningmeester is zoekende hoe zij de functie het beste kan invullen

Het opzetten van een bedrijfsmatig financieel beheersysteem en het beantwoorden van vragen

mirana.jpg
IMG_3994.JPG

't Patronaat St. Joost '15

Inwoners willen een gemeenschapshuis

Advisering op het gebied van versterken van het bestuur. Daarnaast projectbegeleiding op het gebied van: plan van eisen en wensen, ontwerp, participatie van verenigingen en inwoners, financiering en realisatie.